` PT. Panca Inti Bermitra

Vantec 12A

Powered 2-way 1 x 12" + 1" Driver 1500 Wpeak

Vantec 15A

Powered 2-way  x15" + 1" Driver 1500 Wpeak

Vantec 215A

Powered 3-way 2x15" + 1" Driver 2250 W

Vantec 18A

Powered Subwoofer 1x18 2000 W

Vantec 12

2-way Passive 1x12" + 1" Driver 2000 W

Vantec 15

2-way Passive 1x15" + 1" Driver 2000 W

Vantec 215

2-Way Passive 2x15” + 1” Driver 4000 W

Vantec 18

Bass-Reflex Subwoofer 1x18” 4000 W